Türkiyenin Başkenti dır.

Almanyanın Başkenti dır.

Amerikanın Başkenti dır.

İtalyanın Başkenti dır.

https://muhammedarslan.com.tr/programlama/php/bosluk-doldurma-sorulari-yapimi